Enduro Insert Bearing
Inner Diameter, d 40.0 mm
Outer Diameter, D 80.0 mm
Width, B 30.16 mm
Dynamic Capacity, Cr. 62,120 N
Static Capacity, Cor. 55,530 N
Weight 1.55 lb

Manufacturer's Part Numbers:

 • BCA 5208
 • BCA 5208 MZZ
 • BCA 5208 VFF
 • BCA 5208 VFFH
 • BCA 5208KE
 • BCA 5208V
 • BCA 5208W
 • Enduro 5208 VFFH
 • FAG 3208B
 • FAG 3208B-TVH
 • FAG 3208X
 • FAG 5208
 • FAG 5208NW
 • IMPORT 5208
 • INA 35564-1
 • Koyo/HIC 5208
 • McGill BB-1773
 • METER CU2505
 • MRC 5208-MZZ
 • MRC 5208C
 • MRC 5208K
 • MRC 5208M
 • MRC 5208SB
 • MRC 5208SBK
 • NACHI 5208
 • NACHI 5208A
 • NDH 5208
 • NDH 5208W
 • NSK 5208
 • NTN 5208
 • NTN 5208A
 • RHP 3208B
 • RHP LDJK40
 • SKF 1-93398
 • SKF 3208A
 • SKF 3208ATN9
 • SKF 5208
 • SKF 5208A
 • SKF 5208AC3
 • SKF 5208E
 • SKF 5208EC3
 • SKF 5208H
 • SKF 5208R
 • SNR 3208A
 • SNR 3208B