Enduro Double Row Ball Bearing
Inner Diameter, d 55 mm
Outer Diameter, D 120 mm
Width, B 49.20 mm
Backface Radius, r 2.0 mm
Dynamic Capacity, Cr. 102,000 N
Static Capacity, Cor. 78,000 N
Weight 5.73 lb

Manufacturer's Part Numbers:

 • ABC 5311
 • ABMA 55BD33
 • ABMA 55BE33
 • ABMA 55BG33
 • API 5311W
 • BCA 5311
 • BCA 5311KE
 • BCA 5311V
 • BCA 5311W
 • BCA 5311X3
 • BORG&BECK 206405507457
 • CBF 3311
 • FAFNIR 5311WBR
 • FAFNIR 8311
 • FAG 3311
 • FAG 3311B
 • FAG 3311B-TVH
 • FAG 3311BTVH
 • FAG 3311X
 • FAG 5311
 • FALK CORP 919337
 • FEDERAL 5311
 • FEDERAL 5311MR
 • FEDERAL A5311
 • GPZ 3056311
 • IMPORT 3311
 • IMPORT 5311
 • INA 3311
 • KL HUM DEU 01109252
 • Koyo/HIC 3311
 • Koyo/HIC 5311
 • MCGILL 9311
 • MRC 5311
 • MRC 5311C
 • MRC 5311K
 • MRC 5311M
 • MRC 5311SBK
 • NACHI 5311
 • NDH 5311
 • NDH 5311L
 • NDH 5311W
 • NDH 90770
 • NSK 3311
 • NSK 5311
 • NTN 3311
 • NTN 5311
 • NTN 5311A
 • RANSOMES MDJ55K
 • RBF 3311
 • RHP 3311
 • RHP 3311B
 • RHP MDJ55K
 • RHP MDJK55
 • ROCKWELL 1828C3
 • SKF 1-132283
 • SKF 1-92259
 • SKF 1-96099
 • SKF 1132283
 • SKF 192259
 • SKF 196099
 • SKF 311DZ
 • SKF 3311
 • SKF 3311A
 • SKF 3311J
 • SKF 5311
 • SKF 5311A
 • SKF 5311AC3
 • SKF 5311AH
 • SKF 5311E
 • SKF 5311EC3
 • SKF 5311H
 • SKF 5311W
 • SNR 3311
 • SNR 3311A
 • SNR 3311B
 • SRO 3311
 • STEYR 3311
 • TRW 5311M
 • VBF 3056311
 • WABCO CC7747