Enduro Maximum Capacity Ball Bearing
Inner Diameter, d 25 mm
Outer Diameter, D 52 mm
Width, B 15 mm
Backface Radius, r 1.0 mm
Dynamic Capacity, Cr. 12,200 N
Static Capacity, Cor. 22,600 N
Weight 0.31 lb