Enduro Maximum Capacity Ball Bearing
Inner Diameter, d 60 mm
Outer Diameter, D 110 mm
Width, B 22 mm
Backface Radius, r 1.5 mm
Dynamic Capacity, Cr. 54,200 N
Static Capacity, Cor. 78,000 N
Weight 1.95 lb