Enduro Maximum Capacity Ball Bearing
Inner Diameter, d 17 mm
Outer Diameter, D 47 mm
Width, B 14 mm
Backface Radius, r 1.0 mm
Dynamic Capacity, Cr. 9,400 N
Static Capacity, Cor. 20,600 N
Weight 0.26 lb