Enduro Maximum Capacity Ball Bearing
Inner Diameter, d 25 mm
Outer Diameter, D 62 mm
Width, B 17 mm
Backface Radius, r 1.0 mm
Dynamic Capacity, Cr. 17,300 N
Static Capacity, Cor. 33,900 N
Weight 0.57 lb